Vete- & wienerbröd samt kakor
I vår butik finns det dagligen ett stort sortiment av kakor, wiener- och vetebröd. 
Vi varierar oss under veckorna och säsongerna.